توری مرغی گالوانیزه

توری شیروانی
توری مرغی گالوانیزه
توری گالوانیزه گرم

توری مرغی از جمله ابزارهایی است که جهت نگهداری عایق شیروانی بر روی سازه شیروانی به کار می رود. توری مرغی شبکه ای از مفتول گالوانیزه با ضخامت ۲۰ تا ۲۵ میکرون و چشمه های ۱ و ۳/۴ اینچ است که توسط دستگاه های صنعتی بافته می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های توری مرغی گالوانیزه گرم بودن مفتول آن است که سبب می شود تا توری دیرتر دچار خوردگی شود. 

مشخصات فنی توری مرغی

چشمه ( اینچ ) قطر مفتول ( میکرون) طول ( متر) عرض ( سانتی متر)
۱/۲ و ۳/۴ ۲۲ - ۲۴  ۴۵ ۹۰ - ۱۲۰
۱ و ۳/۴ ۲۰ - ۲۴ ۴۵ ۹۰ - ۱۲۰
۱ و ۱/۲ ۲۰ - ۲۲ ۴۵ ۱۲۰ - ۱۵۰