فلاشینگ بام

فلاشینگ درپوش بام
اجرای فلاشینگ

فلاشینگ بام یا درپوش بام از مهمترین المان های ساختمان های مدرن است که امروزه تقریبا در بیشتر پروژه های عمرانی به کار می رود. در گذشته بر روی دیوار جان پناه از پوشش سنگ که " قرنیز" نامیده می شد استفاده می کردند، اما با توجه به مشکلاتی نظیرشکستگی و ترکیدن سنگ در اثر سرما و گرما و ... ، خطر افتادن سنگ بر روی عابرین ، نمای نه چندان زیبای سنگ و... امروزه از فلاشینگ های فلزی به جای قرنیز استفاده می شود.

فلاشینگ ابزاری است که اغلب جهت آببندی نما و دیوار ساختمان و سازه شیروانی به کار می رود. البته کلمه فلاشینگ معانی متفاوتی از نظر صنعتی و پزشکی نیز دارد. که کلمه فلاشینگ در اینجا به عنوان ابزاری که جهت آب بندی نما، دیوار و پنجره به کار می رود، مد نظر است. این ابزار با توجه به اهداف طراح، طرح و پروفیل فلاشینگ و وظیفه و عملکرد آن از انواع مختلفی از ورق های روغنی ، سیاه ، گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت های دلخواه قابل تولید است. از این رو طرح های متنوع و متفاوتی و عملکردهای متنوعی برای این ابزار طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

فلاشینگ های ساختمانی با توجه به محل مورد استفاده و هدف طراح به مقاطع متنوع طراحی و تولید می شوند. مهمترین قسمت های مورد استفاده از فلاشینگ درپوش بام و جلو پنجره می باشد که با توجه به تیپ اجرا و نوع آب بندی معمولا درپوش بام بصورت دو طرفه و جلو پنجره بصورت یکطرفه تولید می شود.

فلاشینگ یکطرفه برای قسمت هایی که یک طرف آن مانع وجود دارد و یا اینکه نیازی به آب بندی ندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

فلاشینگ دو طرفه در محل هایی که هر دو طرف دیوار باید آب بندی شود مورد استفاده قرار می گیرد