دامپا قطعه ای

لمبه قطعه ای

دامپا 

دامپا قطعه ای ( دامپای تکه ای ) با توجه به نیاز نصابان سقف های شیروانی طراحی و تولید شده است . این طرح نوعی از دامپا ست که برای قسمت هایی که در یک راستا نبوده و برش و گوشه بری زیاد دارد، بکار می رود. این نوع دامپا با توجه به ساختار آن نصب سخت تری نسبت به دو طرح قبلی دارد ولی با توجه به قطعه ای بودن آن در برخی نقاط جز این طرح را نمی توان استفاده نمود. از مهمترین مزایای این طرح امکان تولید آن در ضخامت های بیشتر از ۱/۲۵ میل می باشد. همچنین امکان برش و گرد نمودن راحت تر دامپا قطعه ای یکی از مهمترین علل استفاده از آن است.

آلیااژ و ضخامت دامپا

ورق دامپا قطعه ای را می توان از ورق روغنی ، گالوانیزه ، سیاه ،  گالوانیزه رنگی و آلومینیوم تولید نمود. در این طرح اندازه های متنوع و ضخامت های دلخواه را می توان مورد استفاده قرار داد.

در سفارش ورق لمبه باید بسیار دقت شود چرا که ورق دامپا شده رنگی را نمیتوان جوش داد و بر اثز جوش ممکن است سوراخ شود و ورق دامپا رنگی را میتوان در رنگهای و ضخامت های  :  ورق دامپا رنگی  ۰/۳۵ تا ۰/۷ تولید کرد و ورق دامپا روغنی را از ضخامت ۰/۵ تا ۲ میل در ابعاد مختلفی تولید کرد .

قیمت دامپا

قیمت دامپا بستگی به نوع آلیاژ ، ضخامت ، و ابعاد آن دارد . طبیعی است که هر چه ضخامت و ابعاد ورق بالاتر باشد وزن آن بیشتر و قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود .

مشخصات فنی ورق دامپا قطعه ای را ملاحظه میفرمایید.