چهارچوب پنجره

چهارچوب پنجره قاشقی

چارچوب یا فریم پنجره که گاه قاب پنجره نیز نامیده می شود در ساخت فریم پنجره های سفارشی مورد استفاده قرار می گیرد. این چهارچوب ها در طرح ها و ابعاد متنوع تولید و عرضه می گردد. چهارچوب قاشقی سینه بیرون ، چهارچوب قاشقی سینه داخل ، چهارچوب فرانسوی و چهارچوب ساده از مهمترین چهارچوب های تولید شده توسط گروه صنعتی پارسه می باشد.