بازرگانی

تهیه و توزیع سایر تجهیزات شیروانی

سقف شیروانی از اجزای متفاوتی تشکیل شده است که این اجزا در تمامی سقف ها مشترک هستند ولی با توجه به نوع پوشش و طراحی سقف ممکن است متریال مورد استفاده برای این اجزا متفاوت باشند. می دانیم که هدف از سقف شیروانی جلوگیری از نفوذ آب و باد به داخل ساختمان و جلوگیری از اتلاف انرژی می باشد . همچنین یکی از مهمترین خواسته های طراحان در طراحی سقف های شیبدار زیبایی سازه است. با توجه به اهداف ذکر شده برای هرکدام از اجزای سقف های شیب دار المان ها و متریال متفاوتی طراحی شده است.