ورق فلزی

تهیه و توزیع انواع ورق گالوانیزه

گالوانیزه نوعی پوشش فلزی است که جهت جلوگیری از خوردگی بر روی فلزات ایجاد می شود. به طور کلی ورق گالوانیزه به فلز (فولادی) اطلاق می شود که جهت جلوگیری از خوردگی توسط فلز روی پوشانده شده است. گالوانیزاسیون (...

تهیه و توزیع انواع ورق گالوانیزه پیش رنگ

گالوانیزه نوعی پوشش فلزی است که جهت جلوگیری از خوردگی بر روی فلزات ایجاد می شود. به طور کلی ورق گالوانیزه به فلز (فولادی) اطلاق می شود که جهت جلوگیری از خوردگی توسط فلز روی پوشانده شده است.
گالوانیزاسیون (...

تهیه و توزیع انواع ورق اسیدشویی

بخشی از محصول تولیدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی سطح ورق بوسیله اسید، به واحد اسید شویئ انتقال مي يابد. در خطوط اسيدشوئي کلافها پس از باز شدن توسط قرقره هاي باز کننده وارد حوضچه هاي اسيد از نوع...

تهیه و توزیع انواع ورق آجدار

ورق های فلزی طیف وسیعی از نیازهای مهندسان را برطرف می نمایند. در بسیاری از موارد طراحی مهندسی نیاز به وجود اصطکاک جهت جلوگیری از سرخوردن می باشد که ورق آجدار این نیاز را برطرف می نماید. در واقه نوعی...