اتصالات o_let

اتصالات o_let

ساکولت تردولت ولدولت

هر سه ی این اتصالات از نوع O_LET می باشند و برای انشعاب گیری خطوط لوله بکار گرفته می شوند.

اگر اتصالات آنها بصورت جوش سر به سر باشد ولدولت WELDOLET . اگر بصورت جوش ساکت ولد باشد ساکولت SOCKOLET و اگر بصورت پیچی و دنده ای باشد تردولت THERDOLET نامیده می شوند.

شما می توانید انواع ساکولت و تردولت و ولدولت را از گروه صنعتی پارسه تهیه نمایید.

جهت استعلام قیمت و موجودی ساکولت ، تردولت و ولدولت با کارشناسان ما تماس بگیرید.