تجهیزات شیروانی

آبرو نما - آبرو طرح پارسه -

آبرو شیروانی از مهمترین المان های سقف شیروانی است که از دیرباز مورد توجه طراحان و مهندسین سازه بوده است . آبرو که در قدیم ناودان شیروانی نامیده می شود در اصطلاح گاتر نیز نامیده می شود که گاتر معنای...

نمای طرح پارسه

نمای طرح پارسه همچون نمای کاخی ( دو هلال ) جدیدترین طرح نمای شیروانی است که توسط مهندسین گروه صنعتی پارسه طراحی شده است. طرحی مشابه نمای پله دار است با این تفاوت که با ایجاد شکست در پروفیل نما...