سقف آلاچیق

دامپا

دامپا ( که در اصطلاح قدیمی به آن لمبه نیز گفته می شود) ابزاری خاص جهت پوشش سقف های کاذب و سازه شیروانی است. دامپا المانی است که سقف شیروانی را از زیر کاور می نماید و امکان نورپردازی در...