ناودان شیروانی

آبرو فیتیله ای

آبرو فیتیله ای یا در اصطلاح قدیم آبرو پیچک قدیمی ترین نوع آبرو است که آبرو لندنی از روی آن ساخته شده است. این طرح آبرو در ابتدا که ابزارآلات شیروانی کوبی تکمیل نبوده و شیروانی کوبی بیشتر بصورت دستی...

آبرو لندنی

آبرو لندنی یا آبرو " گرد " طرحی قدیمی است که از دیرباز در سقف های شیروانی خصوصا سقف های شیروانی اروپایی مورد استفاده قرار می گرفته است و معمولا در بیشتر سقف سوله ها و سقف های ویلایی قدیمی به کار...

آبرو

آبرو یا آبروی شیروانی یا به اصطلاح قدیمی " ناودان " ابزاری است که جهت هدایت آبهایی که بر روی سقف شیروانی ریخته می شود، به کار می رود. استفاده از آبرو مزایای بسیاری برای سقف های شیروانی دارد که...