خمکاری , نورد , فرمینگ , فرم دهی سرد , ورقکاری

خمکاری

بسیاری از قطعات صنعتی و ساختمانی به روش خمکاری و نورد تولید می شوند. روش خمکاری از کم هزینه ترین و با کیفیت ترین روش های تولید قطعات مخصوصا قطعات نمونه می باشد.