فلاشینگ پنجره

فلاشینگ پنجره

فلاشینگ پنجره یا قرنیز پنجره از مهمترین المان های ساختمان های مدرن است که در پیشخوان جلو پنجره ها به کار می رود. این فلاشینگ جهت ایجاد نمای زیبا و همچنین جلوگیری از ورود باران به داخل ساختمان و جلوگیری...