فلاشینگ پنجره

فلاشینگ پنجره

فلاشینگ جلوی پنجره یا قرنیز پنجره از مهمترین المان های ساختمان های مدرن است که در پیشخوان پنجره ها به کار می رود. گروه صنعتی پارسه فلاشینگ پنجره را در ۶ طرح متنوع تولید می نماید. فلاشینگ پنجره در ابعاد...