مقاطع فلزی

تهیهو توزیع انواع ورق های فلزی

ورق یکی از پرکاربردترین مقاطع مورد استفاده در صنعت و ساختمان سازی می باشد. انواع مختلف ورق ها با توجه به کاربرد و موارد استفاده تولید و عرضه می گردد. در واقع ورق محصول نیمه نهایی است که برای تولید...

تهیه و توزیع انواع مقاطع فلزی

امروزه فلز به عنوان مهمترین و پرکاربردترین عنصر مورد استفاده توسط بشر شناخته می شود. در دسترس بودن فلزات مختلف ، دارا بودن خواص فیزیکی ، مکانیکی و شکل پذیری متنوع فلزات و همچنین هزینه پایین تولید فلزات سه اصل...