ورق پانچ

ورق پانچ ستاره

ورق پانچ که ورق مشبک نیز نامیده می شود طرح ها و مدل های متنوعی دارد . یکی از طرح های پرکاربرد ورق پانچ ، ورق پانچ ستاره می باشد که چشمه آن به شکل ستاره است . ورق پانچ...