آبرو جعبه ای

آبرو جعبه ای یا آبرو " گلدانی " پرکاربردترین آبرو را برای انواع سقف های شیروانی می باشد. با توجه به سادگی طرح و امکان تغییرات در اندازه ها و ابعاد آبرو و همچنین با توجه به امکان تغییر زاویه برای دیواره های آن، دست طراح را برای طراحی آبرو در محل هایی با اندازه های ناهمگن نیز میسر می سازد.

همچنین با توجه به ابعاد و اندازه های دقیق آن جوشکاری و آب بندی آن بسیار آسان تر و دقیق تر می گردد.

با توجه به زوایای دیواره آبرو جعبه ای انواع متفاوتی از آبرو توسط گروه صنعتی پارسه تولید و قابل عرضه می باشد:

  • آبرو جعبه ای قائم
  • آبرو جعبه ای یکطرف باز
  • آبرو جعبه ای دو طرف باز ( گلدانی)

گروه صنعتی پارسه آبرو جعبه ای را در ضخامت ها و ابعاد متنوع از ورق گالوانیزه و روغنی و سیاه تولید می نماید.

مشخصات فنی آبرو جعبه ای را ملاحظه میفرمایید.