توری پلیمری

انواع توری های پلمیری

 توری های پلیمری در واقع شبکه های ساخته شده از مواد پری پروپیلن (PP) هستند که به روش اکسترود تولید می شوند. توری های پلیمری در رنگ های متنوع تولید شده و براساس سایز چشمه ها طبقه بندی می شوند. چشمه های توری پلی مش به صورت مربع و تخت (تارو پود در یک سطح) تولید می شوند. همچنین این توری ها در سایز چشمه های متفاوت شامل: 4*4 میلی متر، 10*10 میلی متر 12*12 میلی متر، 16*16 میلی متر، 25*25 میلی متر، 40*40 میلی مترو 50*50 میلی متر قابل تولید می باشند. این توری ها به صورت رول در عرض های 1متر، 1.2 مترو 1.6 مترو به طول 30 متر قابل عرضه می باشند.  

 

 خصوصیات توری های پلیمری 

توری های پلیمری در دمای 50_ تا 85+ مقاومت خود را از دست نداده و همچنان پایداری خود را دارند این محصولات به علت یووی (uv) که در خود دارد پنج سال در برابر نور خورشید بالای 80 درجه ضمانت دارد و در برابر خورندگی در اثر کلیه عناصر اسیدی و بازی در طبیعت بالاخص خاک مقاوم بوده و همچنین در برابر باکتری ها و قارچ ها مقاومت بیولوژیکی دارد.