گابیون

توری گابیون

توری گابیون

 

توری گابیون نوعی از توری میباشد که بیشتر برای ساخت سبد های سنگی استفاده میشود و بدلیل نوع مفتول و نوع بافت مقاومت زیادی در برابر فشار و عوامل دیگر را دارا میباشد.کاربرد این نوع توری در مواردی همچون مقاوم سازی بناهای سست و در معرض ریزش،ایجاد موج شکن،مقاوم سازی کناره پل ها و جاده ها برای جلوگیری از ریزش،ایجاد دیوار محافظتی برای جلوگیری از سقوط و ریزش سنگ و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

توری گابیون در 2 نوع فلزی و روکش دار عرضه میشود.

 

توری گابیون

توری گابیون

 

توری گابیون

 

توری گابیون