برش انواع مقاطع فلزی

با توجه به مقطع مورد نظر برای برش و تلرانس ابعادی مجاز روش های متفاوتی برای برش مقاطع فلزی وجود دارد که در ادامه بدان ها می پردازیم: 

برش با اره

برش لیزر

برش واترجت

برش پلاسما

برش هوا گاز 

برش وایرکات