چهارچوب درب

چهارچوب قاشقی درب

چارچوب درب های ساختمانی از مهمترین تولیدات گروه صنعتی پارسه است که در طرح های متنوع طراحی و تولید می گردد. انواع چهارچوب های قاشقی ‏‌، فرانسوی ، ساده و مکزیکی در ابعاد سفارشی و مورد نظر مشتریان محترم تولید می گردد.