سردر

سردر

نمونه سردر ساختمان اجرا شده توسط اکیپ اجرایی گروه صنعتی پارسه با استفاده از ورق شیروانی و نمای شیروانی و دامپای تولید شده گروه صنعتی پارسه ( لواسان - تهران)