تیرآهن

تیرآهن

 

تیرها یکی از اعضاء اصلی در مجموعه المان‌های مورد استفاده در سازه‌های ساختمانی است. در واقع وظیفه اصلی تیرها، تحمل تنش‌های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است. در طراحی سازه ها، معمولاً تیرها بر اساس لنگر خمشی موجود طراحی گشته و ضابطه برش در آنها کنترل میگردد.

تیرآهن های موجود در بازار یا تولید داخل اند و با از کشورهایی نظیر چین، عربستان و اکراین وارد می شوند. کارخانجاتی نظیر ذوب آهن اصفهان، نورد اهواز و کرمانشاه تیرآهن را در داخل کشور تولید و عرضه می نمایند. تیرآهن از سایز 8 تا 40 تولید می گردد که البته استاندارد کارخانجات مختلف کمی با هم متفاوت می باشد. در حال حاضر برترین تیرآهن های موجود در بازار تولید ذوب آهن اصفهان می باشد.