نمای هلالی سينه داخل - سینه کفتری -

نمای هلالی سينه داخل - سینه کفتری -

 فلاشینگ نمای هلالی یکی از زیباترین ابزارهایی است که جهت کاور نمودن سازه شیروانی مورد استفاده قرار می گیرد. نمای هلالی به دلیل فرم هلالی و زیبایی که دارد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در زير مشخصات فنی فلاشینگ نماهای شیروانی هلالی آورده شده است. ابعاد فلاشینگ نماهای هلالی بسته به سايزمورد نظر متفاوت بوده و انتخاب آن متناسب با نوع و ابعاد سازه شیروانی می باشد.