تیزه گرد

تیزه گرد نیز مانند تیزه طرح سفال جهت آب بندی سقف های اجرا شده با ورق طرح سفال و تایل بکار می رود. این تیزه عمقی شبیه ناودان گرد دارد و معمولا بر روی سقف هایی که با تایل پوشیده شده اند و خط آب بندی زیادی دارند به کار می رود. تیزه گرد با توجه به عمق بالا معمولا مشکلاتی نظیر لانه کردن کبوتر و پیچیدن باد در تیزه ایجاد می نماید.

مشخصات فنی تیزه گرد را ملاحظه میفرمایید.