لوله ساختمانی

خرید و فروش انواع لوله های مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی 

لوله ی مخصوص چاه

یکی از راه های آبرسانی و بهره برداری از منابع آبی حفر چاه است. برای اینکه بتوان محیط داخل چاه را از قسمت بیرون آن تفکیک کرد به نصب لوله داخل چاه نیاز است.

مطمئن ترین نوع لوله برای استفاده...