دامپا

دامپا ( که در اصطلاح قدیمی به آن لمبه نیز گفته می شود) ابزاری خاص جهت پوشش سقف های کاذب و سازه شیروانی است. دامپا المانی است که سقف شیروانی را از زیر کاور می نماید و امکان نورپردازی در زیر سازه شیروانی را فراهم می آورد. همچنین از دامپا جهت پوشش قسمت هایی از نمای جلویی شیروانی و دیواره های کانکس نیز استفاده می شود. و در بسیاری از سوله ها و کارخانجات و در برخی از سقف های شیروانی به عنوان سقف کاذب بکار می رود.

گروه صنعتی پارسه ورق دامپا را درسه طرح کلی و با توجه به نیاز مشتریان محترم تولید و عرضه می نماید:

  1. دامپا طولی 
  2. دامپا برگی
  3. دامپا قطعه ای

از این رو ضخامت های مختلفی برای آن در نظر گرفت. معمولا دامپا را در ضخامت های ۰/۳ تا ۱/۲۵ میل مورد استفاده قرار می دهند.

به طور کلی دامپا را می توان بصورت جوشی یا پرچی به سازه متصل نمود و با توجه به نوع اتصال آن می توان از ورق های متنوعی ( از ورق روغنی ، گالوانیزه ، گالوانیزه رنگی و آلومینیوم) برای تولید دامپا استفاده نمود.
تنوع رنگ های موجود ورق گالوانیزه رنگی به شرح زیر می باشد ( تنها محدودیت ورق های رنگی در اتصال از طریق پرچ آن به سازه می باشد) :