تولید انواع ورق کرکره سینوسی

ورق موج دار کرکره سینوسی

ورق طرح کرکره سینوسی از اولین و رایجترین ورق موج دار شیروانی جهت پوشش سقف های شیبدار است که از دیرباز جهت پوشش سقف های شیروانی بکار می رفته است.

محتوای تغذیه