ورق رنگی

ورق رنگی

ورق گالوانیزه رنگی 

آبرو

آبرو

آبرو یا ناودان  

دامپا (لمبه)

دامپا (لمبه)

دامپا - لمبه -

 

دامپا ( که در اصطلاح قدیمی به آن لمبه نیز گفته می شود) ابزاری خاص جهت پوشش سقف های کاذب و سازه شیروانی است. همچنین از دامپا جهت پوشش قسمت هایی از نمای جلویی شیروانی و دیواره های کانکس نیز استفاده می شود.

محتوای تغذیه